Poslání, cíle

POSLÁNÍ

  • Posláním Domova pro seniory Lukov je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů, jejich přirozené vztahy a přiměřenou soběstačnost s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.

CÍLE SLUŽBY

  • Uživatelé mohou přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném sociálním prostředí s ohledem na jejich individuální potřeby
  • Uživatelé jsou podporováni v udržení svých schopností, dovedností a v přirozených kontaktech s blízkými a společenským prostředím 

 

  • Posláním sociální služby domov se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život seniorům s postupnou ztrátou soběstačnosti. Individuálním přístupem poskytujeme ošetřovatelskou a sociální péči, přičemž seniory podporujeme v zachování stávajících schopností a udržování kontaktů s přirozeným prostředím.    

CÍLE SLUŽBY

  • umožnit seniorům prostřednictvím individuální podpory a péče přiblížit se běžnému způsobu života jakým žili domaa poskytovat jim v domově pocit bezpečí. 
  • uživatelé jsou podporováni v udržení svých schopností, dovedností a přirozených kontaktech s blízkými a společenským prostředím. 

Jdi na začátek