Poslání, cíle

POSLÁNÍ

 • Posláním Domova pro seniory Lukov je podporovat v co nejvyšší míře běžný způsob života seniorů a jejich soběstačnost s ohledem na individuální potřeby každého uživatele.   
 • CÍLEM SLUŽBY je pomoc uživatelům, aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí (cítili se "jako doma").
 • PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE:
 • pomoc při zvládnutí přechodu nových uživatelů přijatých do zařízení z domácího prostředí
 • podpora projevu vlastní vůle uživatelů
 • motivace uživatelů k vedení aktivního života 
 • zajištění lékařské, ošetřovatelské péče
 • zachování přirozené vztahové sítě - kontakt s okolím, příbuznými, rodinou a známými
 • podpora možnosti využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti

  

 •  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 • Posláním Domova pro seniory Lukov služby zvláštní režim je poskytování pobytových služeb seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu demence. Individuálním přístupem zajišťujeme seniorům potřebnou odbornou zdravotní  a sociální péči i duchovní potřeby. Vytváříme takové podmínky, které umožňují zajistit jejich maximálně možnou soběstačnost.    
 • CÍLEM SLUŽBY je pomoc uživatelům, aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podpobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. Umožňujeme prožití podzimu života v důstojných podmínkách, v bezpečném a příjemném prostředí a pomáháme předcházet prožití konce života v osamění. Co nejdéle zachovávat a udržovat (procvičováním) schopnost sebeobsluhy, které se vlivem nemoci postupně vytrácí (podpora personálu). Snažíme se o udržení a rozvoj jejich sociálních kontaktů a důstojnosti, jsme nápomocni při uplatňování jejich práv. Režim v našem zařízení je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob, kterým se věnuje odborně proškolený personál (vzdělání se zaměřením na tato onemocnění). Prostřednictvím týmové spolupráce dosáhnout provázanosti přímé péče.
 •  PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLE:
 • pomoc při zvládnutí přechodu nových uživatelů přijatých do zařízení z domácího prostředí
 • podpora projevu vlastní vůle uživatelů (záleží na míře jeho schopnosti), zachování důstojnosti uživatelů
 • motivace uživatelů k vedení aktivního života
 • zaměření na práci s uživateli - specifická aktivizační činnost (práce s jednotlivcem i skupinou) - udržení dosavadních schopností
 • zajištění lékařské, ošetřovatelské péče
 • zachování přirozené vztahové sítě - kontakt s okolím, příbuznými, rodinou a známými
 •  podpora možnosti využívat místní instituce, které poskytují služby veřejnosti
 • zajištění ochrany uživatele, bezpečného a důstojného prostředí (podpora personálu, spolupráce s rodinou)

  

Jdi na začátek