Tiskopis žádosti

  • V případě, že máte zájem o podání žádosti na umístění do DS Lukov, je třeba, abyste vyplnili níže uvedený formulář žádosti (Žádost o poskytnutí soc.služby) - v žádosti označte požadovanou službu (viz. cílová skupina).
    • Před sepsáním smlouvy jste (dle Zák.č.108/2006 Sb., §91, odst.4) povinen/a doložit posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (o posudek požádejte svého obvodního lékaře).

    Tyto dokumenty můžete zaslat poštou nebo osobně přinést do zařízení.

  •  V případě upřesnění informací se podívejte na odkaz Postup podání žádosti, nebo kontaktujte pracovnici, která vede evidencí žádostí (soc.pracovnice - Mgr. Alena Mikulková - viz kontakty).
  •  Tento formulář si můžete i vyzvednout přímo v našem zařízení (v info boxu umístěného při vstupu u informací nebo u sociálních pracovnic).

Příspěvek na péči
- o příspěvek na péči si můžete zažádat na příslušném Úřadu práce (dle Vašeho trvalého bydliště), zde v okolí je to Úřad práce Zlín (Tř.T.Bati 3792).
Tiskopis žádosti obdržíte na příslušném úřadě, případně na internetové adrese:
www.mpsv.cz/web/cz/formulare  

 

PřílohaSize
Zadost o poskytnutí soc. služby.pdf291.07 KB

Jdi na začátek