Úhrada pobytu

 

         Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, stanovuje úhradu za pobyt dle Zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
 

 S účinností od  1. 2. 2019 je ceník služeb stanoven takto - viz.příloha. 
 
 

  • Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat 15 % jeho příjmu. Úhrada je hrazena dle skutečného počtu kalendářních dní v měsíci.


 
Do těchto částek za úhradu není započítán příspěvek na péči, který slouží k pokrytí základní zdravotní a sociální péče pro uživatele, kteří péči potřebují a příspěvek mají přiznaný.
 
Dle Zákona č.108/2006 Sb. náleží tento příspěvek v plné výši domovu. Uživatelé, kteří nemají přiznaný tento příspěvek si mohou o tento příspěvek sami zažádat nebo si  mohou tyto služby zajistit formou placených fakultativních služeb.  

  • Vrácení finanční hotovosti za pobyt mimo DS řeší Domácí řád čl.III. Pobyt mimo domov - přiložený níže v příloze (kompletní Domácí řád je k dispozici v sekci Co nabízíme).


Děkujeme za sponzorské dary, které jsme v roce 2019 od Vás obdrželi a které byly nebo budou využity k obohacení života našich seniorů.
Ti, kteří by rádi nabídli svůj sponzorský dar, si mohou vytisknout níže přiložený formulář nebo kontaktovat ředitelku zařízení, nebo vedoucí TH úseku (viz.kontakty). Děkujeme.

PřílohaSize
Darovací smlouva - neúčelový finanční dar FO v hotovosti.pdf210.06 KB
ceník uhrady 2019.pdf415.65 KB
Vraceni uhrady pri pobytu mimo domov (odhlaseni stravy).pdf559.2 KB

Jdi na začátek