1. Domů
 2.  → 
 3. Aktuality
 4.  → Aktuální informace k návštěvám od 24.5.2021

Aktuální informace k návštěvám od 24.5.2021

24. května 2021 | Aktuality, Informace pro návštěvy

Pravidla pro návštěvy od 24.5.2021        (čtěte do konce textu!)

1/ Návštěva během týdne (pondělí – pátek)

Návštěvu je možno uskutečnit během dne v časech 9-12, 12.30-17 hod

 • A to za předpokladu, že se návštěvník při každé návštěvě prokáže:
 • Originálem potvrzení od lékaře, že v průběhu posledních 180 dní prodělal COVID – 19 v listinné podobě
 • Originálem písemného potvrzení, že má proveden PCR, POC antigenní test ne starší než 48 hodin od zahájení návštěvy
 • Certifikátem od proběhlého očkování:
 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle 

SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována  

druhá dávka,

 • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle

SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována

druhá dávka, nebo

 • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC

      uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců a očkovaná osoba nejeví žádné

     příznaky onemocnění Covid-19

 • K výše uvedeným dokladům je nutno předložit identifikační doklad s fotkou (občanský nebo řidičský průkaz)
 • Nerezervujte!!! se přes rezervační systém Reservio (zaberete tak místo těm návštěvníkům, kteří výše uvedené doklady nemají a chtějí dojít na test v domově)

V případě, kdy návštěvník nemá výše uvedené doklady a rád by podstoupil POC antigenní test v domově, bude mu zdarma umožněn pouze v případě, kdy se rezervuje na danou hodinu (testování probíhá pouze v době od 14.30 – 15.30 hod) přes rezervační systém Reservio:

Návod k rezervaci testování návštěvy na webových stránkách: 

 • rezervaci Vaší návštěvy spojené s testováním provedete POUZE přes rezervační systém reservio.cz (netelefonujte, neemailujte)
 • https://domov-pro-seniory-lukov.reservio.com/
 • vyberte přesný čas, testování je pouze pro max 2 osoby
 • během dne obdržíte potvrzující email/sms o schválení/zamítnutí na příslušný čas

2/ Návštěva o víkendu (sobota – neděle)

 • Pravidla jsou nastavena stejně jako během týdne.
 • K provedení POC antigenního testu o víkendu není třeba rezervace přes Reservio, testování bude probíhat po celou dobu návštěvních hodin v době od 9-12, 12.30-17 hod (návštěvy včetně pořadí na místě koordinuje příslušná zdr.sestra)

Podmínky vstupu:

 • Při vstupu do domova si návštěvník změří tělesnou teplotu (pokud bude mít návštěvník teplotu vyšší než 37 stupňů, nebude vpuštěn).
 • Vypíše čestné prohlášení návštěvy Domova pro seniory Lukov (viz příloha – můžete si stáhnout a přinést již vypsané)
 • Návštěva musí mít svůj respirátor, minimálně třídy FFP2, nebo KN95 bez výdechového ventilu, který je povinna mít po celou dobu své návštěvy (v případě, že tak návštěvník neučiní, může být návštěva ihned ukončena ze strany personálu)

UPOZORNĚNÍ:

 • Návštěva může probíhat na pokoji klienta, ve společných prostorách domova (s dodržením odstupu od dalších osob)
 • V bufetu není možné společné posezení – bufet slouží jako výdejní okénko (návštěva si může zakoupit občerstvení nebo kávu, ale nesmí konzumovat občerstvení či nápoje v budově!, konzumace je možná pouze ve venkovních prostorách)
 • V domově probíhá rekonstrukce el. poplašného systému, proto je možné, že Váš příbuzný je dočasně umístěn na jiném pokoji. V takovém případě Vám informace podá pracovník vrátnice.
 • Příprava klienta na vycházku se tímto ruší přes rezervační systém, neboť můžete přijít na návštěvu a individuálně se s klientem domluvit zda proběhne návštěva na pokoji, či se s ním půjdete projít/projet ven.