Domov pro seniory Lukov, p. o.

Domov pro seniory i domov se zvláštním režimem zajišťují realizaci sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Domov pro seniory

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

Domov se zvláštním režimem

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů onemocnění Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Aktuality

Náš časopis

Co nabízíme

 Seniorům nabízíme: činnosti, které služba domov pro seniory a domov se zvláštním režimem musí poskytovat jsou vyjmenovány v Zák. č. 108/2006 Sb., § 49, §50 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Domov pro seniory

kapacita 148 seniorů

Cílová skupina: 

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří z důvodu věku, změn jejich zdravotního stavu, snížené soběstačnosti a dovednosti, potřebují pravidelnou pomoc a péči jiné fyzické osoby v jejich nepříznivé sociální situaci a nejsou schopni si ji sami zajistit ve svém sociálním prostředí.

(Žádost do domova zařazujeme do seznamu žadatelů až po dosažení 65 let věku žadatele, při přijetí nerozhoduje datum podání žádosti, ale aktuální zdravotní stav a žadatelova situace). 

Více informací

Domov se zvláštním režimem

kapacita 55 seniorů

Cílová skupina:

Cílovou skupinu tvoří senioři od 65-ti let věku, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodů onemocnění Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Více informací

Navštivte naši virtuální prohlídku

Domov pro seniory Lukov

O domově

Poskytovatel Domov pro seniory Lukov, služba domov pro seniory i domov se zvláštním režimem zajišťují realizaci sociálních služeb ve Zlínském kraji v rámci Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s programem Zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje.

 • Sociální služba domov pro seniory je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje ve výši 24.579.210,-Kč.
 • Sociální služba domov se zvláštním režimem je poskytována za finanční podpory Zlínského kraje ve výši 5.243.000,-Kč.

Za tuto podporu Zlínskému kraji děkujeme.  

Virtuální prohlídka

Interiéry

 • Aktivizační místnost
 • Společenská místnost
 • Kuchyňka
 • Jídelna
 • Bufet

Interiéry

 • Koupelna
 • Pokoj 1
 • Pokoj 2
 • Pokoj 3
 • Dvoulůžkový pokoj

Exteriéry

 • Letecký pohled
 • Vchod
 • Átrium
 • Zahrada
Skip to content