1. Domů
 2.  → 
 3. Co nabízíme
 4.  → Podání žádosti a úhrada

Postup podání žádosti

 1. Zájemce o umístění nejprve musí vyplnit formulář Žádost o poskytnutí sociální služby, před sepsáním smlouvy je třeba doložit  (od svého obvodního lékaře) posudek. Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby si můžete vyzvednout v našem zařízení (v přízemí v info boxech nebo u soc.pracovnic), nebo si jej stáhne z internetových stránek (viz. tiskopis žádosti). Žadatelem je osoba.. – viz cílová skupina (v hlavní nabídce).
 2. Formulář Žádost o poskytnutí sociální služby vyplní sám zájemce, posudek lékaře si zajistěte u svého ošetřujícího lékaře. K těmto dokumentům je vhodné (není podmínkou) připojit kopii oznámení o přiznaném příspěvku na péči (pokud ho má zájemce přiznaný).
 3. Zájemce může žádost podat osobně přímo v našem zařízení (doporučujeme si domluvit osobní schůzku předem telefonicky s pí. Mikulkovou), nebo zaslat poštou na adresu našeho domova.
 4. Bude provedeno sociální šetření (v místě bydliště, v nemocnici, příp.v jiném zařízení). Zjišťuje se, zda zájemce/žadatel potřebuje soc.službu, důvody umístění, v čem potřebuje pomoc a podporu. Před soc. šetření Vás budeme telefonicky kontaktovat. Žadatelé jsou bodově hodnoceni dle stanovených kriterií, které zohledňují žadatelovu potřebnost umístění. Žádost bude posouzena.
 5. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti dostane zájemce/žadatel Oznámení o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů o umístění do domova.
 6. Kladně posouzená žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o umístění do domova.
 7. Ze seznamu žadatelů se v případě, že je v DS volné místo, postupně oslovují (telefonicky) žadatelé pro přijetí do DS. (Před přijetím do DS je nutné doložit aktuální posudek lékaře). Žadatelům, kteří jsou již zařazeni v evidenci, doporučujeme, aby nás kontaktovali v případě změny údajů (adresy, jsou již umístěni v jiném zařízení apod.).
 8. S žadatelem je sepsána před nástupem do DS Smlouva o poskytnutí sociální služby.  (Na návrh Smlouvy o poskytnutí sociální služby se můžete podívat v příloze v sekci Co nabízíme).
 1. Při zahájení sociální služby je třeba mít zajištěný VÝPIS ZE ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE od praktického lékaře.

V případě zájmu je možné si DS prohlédnout osobně nebo v doprovodu rodinného příslušníka, kdy průvodcem bude sociální pracovnice na příjmu žádostí do domova, či další sociální pracovnice, která odpoví i na Vaše případné dotazy (doporučujeme Vám předem se telefonicky domluvit na návštěvě, eventuelně prohlídce domova s pracovnicí na příjmu žádostí).

Potřebujete s něčím poradit? 

Mgr. Alena Mikulková

mobil: +420 605 223 115

telefon: +420 577 911 623

email: mikulkova@ds-lukov.cz

Telefonické informace jsou podávány v pracovní dny
PO-PÁ, osobní návštěva v souvislosti s podáním žádosti PO do 15 h, ST 13 – 17 h (v jiné dny mimo tuto dobu pouze po telefonické domluvě předem).

Děkujeme za pochopení.

Tiskopis žádosti

 

 • V případě, že máte zájem o podání žádosti na umístění do DS Lukov, je třeba, abyste vyplnili níže uvedený formulář žádosti (Žádost o poskytnutí soc.služby) – v žádosti označte požadovanou službu (viz. cílová skupina).
  • Před sepsáním smlouvy jste (dle Zák.č.108/2006 Sb., §91, odst.4) povinen/a doložit posudek registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství (o posudek požádejte svého obvodního lékaře).
 • Tyto dokumenty můžete zaslat poštou nebo osobně přinést do zařízení.
  •  V případě upřesnění informací se podívejte na odkaz Postup podání žádosti, nebo kontaktujte pracovnici, která vede evidencí žádostí (soc.pracovnice – Mgr. Alena Mikulková – viz kontakty).
  • Tento formulář si můžete i vyzvednout přímo v našem zařízení (v info boxu umístěného při vstupu u informací nebo u sociálních pracovnic).

Příspěvek na péči
– o příspěvek na péči si můžete zažádat na příslušném Úřadu práce (dle Vašeho trvalého bydliště), zde v okolí je to Úřad práce Zlín (Tř.T.Bati 3792).
Tiskopis žádosti obdržíte na příslušném úřadě, případně na internetové adrese:
www.mpsv.cz/web/cz/formulare 

Úhrada pobytu

Domov pro seniory Lukov, příspěvková organizace, stanovuje úhradu za pobyt dle Zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

S účinností od  1. 1. 2024 je ceník služeb stanoven takto – viz.příloha. 

 • Po úhradě za ubytování a stravu musí klientovi zůstat 15 % jeho příjmu. Úhrada je hrazena dle skutečného počtu kalendářních dní v měsíci.

Do těchto částek za úhradu není započítán příspěvek na péči, který slouží k pokrytí základní zdravotní a sociální péče pro uživatele, kteří péči potřebují a příspěvek mají přiznaný.

Dle Zákona č.108/2006 Sb. náleží tento příspěvek v plné výši domovu. Uživatelé, kteří nemají přiznaný tento příspěvek si mohou o tento příspěvek sami zažádat.

 • Vrácení finanční hotovosti za pobyt mimo DS řeší Domácí řád čl.III. Pobyt mimo domov.


Děkujeme za sponzorské dary, které jsme  od Vás obdrželi a které byly nebo budou využity k obohacení života našich seniorů.
Ti, kteří by rádi nabídli svůj sponzorský dar, si mohou vytisknout níže přiložený formulář nebo kontaktovat ředitelku zařízení, nebo pí. Petru Menšovou.(viz.kontakty). Děkujeme.

Odmítnutí zájemce o službu

Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze, pokud:

 • osoba nespadá do cílové skupiny
 • neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá (poskytovatel nemá na požadovanou službu registraci)
 • neposkytuje sociální služby osobám s infekčním onemocněním a těm, jejichž zdravotní stav vyžaduje ošetření v nemocničním zařízení a osobám s takovým psychickým onemocněním, jež by vedlo k narušování soužití mezi jednotlivými uživateli služeb, přihlíží se i k rozhodnutí lékaře
 • neposkytuje sociální služby, je-li naplněna kapacita zařízení
 • se jedná o osobu, které poskytovatel v době kratší než 6 měsíců vypověděl smlouvu o poskytnutí téže soc.služby z důvodu porušování povinností vyplývající ze smlouvy.
Skip to content