1. Domů
  2.  → 
  3. Akce
  4.  → 
  5. Proběhlé akce
  6.  → 2010

2010

21. července 2010 | Proběhlé akce

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov 

Každý týden pravidelně probíhá: PO-PÁ – každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení –PO-ČT – pracovnice soc. péče – práce s imobilními uživateli – dle jejich požadavků a přání 

Pondělí: -kroužek keramiky pro začátečníky -kroužek ručních prací

Úterý -čtení na pokojích imobilních uživatelů -volné aktivity (sudý týden) -výtvarný kroužek (lichý týden)

Středa -sportovní hry (košíková, šipky ..) -otevřená knihovna -čtení, hry, poslech hudby -kroužek keramiky pro pokročilé -hry zaměřené na cvičení paměti

Čtvrtek -Hry zaměřené na cvičení paměti (vedou dobrovolníci) -společenství růžence

Pátek -kroužek ručních prací -vycházky a vyjížďky pro imobilní uživatele (dle počasí) -mše v kapli 

LEDEN 2010 

9.1. Vystoupení dětí ze ZUŠ Morava 

20.1. Pěvecké vystoupení žen z Tlumačova 

22.1. Schůze uživatelů, prezentace Výroční zprávy DS za rok 2009 

ÚNOR 

1.2. Výbor seniorů 

10.2. Beseda MUDr.Fabíka na téma: Bolestivé stavy a použití různých přírodních metod a pomůcek 

BŘEZEN 

1.3. Výbor seniorů 

8.3. Hudební vystoupení jazzové skupiny M-Quartet 

17.3. Vystoupení dechovky pod vedením p.Mikla 

19.3. Přednáška o cvičení Nordic Walking – nejen turistická chůze se spec.holemi 

24.3. Vítání jara – velikonoční pásmo dětského souboru Laštověnka, vede K.Trtílková 

26.3. Křížová cesta v kapli – vedou děti z DIS Fryšták 

29.3. Jarní výstavka ručních prací v DS Lukov 

30.3. Velikonoční zpověď v DS Lukov 

30.3. Rukodělné dílny a jarmark na hasičské zbrojnici – Veselá – pořádá ZŠ Veselá 

31.3. Výstavka ručních prací na Hrobicích Na Dubíčku 

DUBEN 

1.4. Křížová cesta v kapli – vedou děti a mládež z DIS Fryšták (Salesiánský klub) 

1.4. Koncert ve Velkém kině Zlín – Od gajd až po muzikál 

6.4. Výbor seniorů 

7.4. Vystoupení dětí ze ZŠ Lukov – jarní pásmo 

15.4. Vystoupení umělecké školy z Jižních Svahů – posezení u cimbálu 

22.4. Divadelní vystoupení Centra služeb postiženým – hra „Tři přadleny“ 

30.4. Stavění máje na zahradě DS 

KVĚTEN 

3.5. Výbor seniorů 

6.5. Návštěva z MÚ Otrokovice k svátku matek 

6.5. Besídka ZŠ Veselá 

7.5. Vystoupení sólistů z Opavského divadla – sponzorský dar Obce Lukov 

9.5. Vystoupení smíšeného pěveckého souboru Radost ke dni matek 

13.5. Volební beseda s představitely KDU-ČSL 

20.5. Vystoupení ZUŠ a Dechovky mladých z Kašavy 

24.5. Volební beseda s představitely ČSSD 

28.5. Vystoupení dětí ze ZŠ Lukov 

31.5. Kácení máje, posezení u hudby p.Mikla, opékání špekáčků, čepované pivo 

Kroužek kuželkářů – 2 týmy – pravidelně 2x týdně trénink na zahradě 

ČERVEN 

1.6. Výbor seniorů 

2.6. Fotografování na objednávku 

8.6. Vystoupení pěveckého ženského souboru z Tlumačova 

9.6. Autobusový zájezd na sv.Hostýn 

24.6. Hra pétanque – v DS Burešov – Memoriál Zdeňka Szpaka 2010 

27.6. Vystoupení souboru Musica pro Santo Cecilia 

28.6. Výbor seniorů 

30.6. Oslava jubilantů za I.pololetí 

ČERVENEC 

23.6. Sportovní hry – pinpong 

Každý týden (při pěkném počasí) probíhají vycházky, či vyjížďky na invalidním vozíku s méně pohyblivými klienty po Lukově. 

SRPEN 

3.8. Výbor seniorů 

9.8. – 15.8. Volby do Výboru seniorů 

16.8. Volby seniorů – sčítání hlasů, vyhlášení výsledků 

31.8. Výbor seniorů 

ZÁŘÍ 

7.9. Ukázková hodina – cvičení paměti – profesionální lektorka p.Smidtová 

19.9. Den kulturního dědictví na hradě Lukov 

30.9. Výbor seniorů 

ŘÍJEN 

4.10.-10.10. „Týden sociálních služeb“ – 6.10. – v našem domově Den otevřených dveří 

5.10. Nácvik tanečního vystoupení na Barvy života – taneční terapie 

6.10. Hudební vystoupení p.Mikel, posezení u hudby s občerstvením 

7.10. Předvolební kampaň Sdružení nezávislých kandidátů – beseda 

12.10. Nácvik tanečního vystoupení na Barvy života – taneční terapie 

15.10. Volby do zastupitelstva Obce Lukov 

LISTOPAD 

1.11. Výlet na Lesní hřbitov do Zlína 

2.11. Výbor seniorů 

2.11. Uctění památky zesnulých, položení kytice na hřbitově v Lukově na hrobu domova 

16.11. Nácvik tanečního vystoupení na Barvy života – taneční terapie 

18.11. Prodej knih v domově 

19.11. Nácvik tanečního vystoupení na Barvy života – taneční terapie 

23.11. Nácvik tanečního vystoupení na Barvy života – taneční terapie 

25.11. Výstavka ručních prací v domově 

30.11. Barvy života, organizuje Domov pro seniory Lukov ve spolupráci se ZK, v Luhačovicích 

PROSINEC 

1.12. Vystoupení dětí ze ZŠ Lukov 

2.12. Návštěva z MÚ Otrokovice 

6.12. Vystoupení dětí z Dětského domova ve Vizovicích 

8.12. Vystoupení souboru Laštověnka 

8.12. Oslava jubilantů za II.pololetí, přání představitelů z MMZ 

9.12. Návštěva z OÚ Hvozdná 

11.12. Beseda s cimbálovkou z Kašavy 

13.12. Vystoupení dětí ze ZŠ Hvozdná 

16.12. Vystoupení dětí ze ZŠ Trnava 

16.12. Návštěva z MÚ Vizovice 

17.12. Zdobení stromečku 

18.12. Adventní koncert vážné hudby – kvintet 

28.12. Vystoupení skautů z Lukova 

28.12. Beseda se senátorkou Alenou Gajdůškovou, posezení u hudby 

Skip to content