1. Domů
  2.  → 
  3. Akce
  4.  → 
  5. Proběhlé akce
  6.  → 2011

2011

24. července 2011 | Proběhlé akce

 Přehled akcí za rok 2011, 

pořádaných pro uživatele DS Lukov 

Každý týden pravidelně probíhá: 

Pondělí: 

– rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení 

-kroužek ručních prací 

-instruktorky sociální péče – aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. 

Úterý 

– rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení 

-čtení na pokračování, stolní hry aj.aktivity 

-instruktorky sociální péče – aktivity s uživateli na 2. a 3. odd. 

Středa 

– rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení 

-knihovna DS Lukov, k dispozici počítač s internetem 

-sportovní a společenské hry 

-muzikoterapie 

-keramický kroužek pro pokročilé i začátečníky 

-instruktorky sociální péče – aktivity s uživateli na 3. a 2. odd. 

Čtvrtek 

– rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení 

-hry zaměřené na cvičení paměti (vedou dobrovolníci) 

-společenství růžence 

-instruktorky sociální péče – aktivity s uživateli na 4. a 1. odd. 

Pátek 

– rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení 

-společenství růžence 

-mše v kapli 

ROK 2011 – aktivity, které proběhly mimo pravidelný týdenní plán 

LEDEN 

3.1. Schůze Výboru seniorů 

8.1. Vystoupení smíšeného pěveckého souboru Radost a dětí ze ZUŠ Morava 

12.1. Odborná přednáška o Haloterapii – léčbě solí (solná jeskyně) 

ÚNOR 

7.2. Schůze uživatelů, prezentace Výroční zprávy DS za rok 2009 

10.2. Přednáška pracovníků Policie ČR, pobočky Fryšták na téma Bezpečnost seniorů, diskuse s uživateli 

BŘEZEN 

1.3. Schůze Výboru seniorů 

2.3. Vystoupení dechového souboru pod vedením p.Mikla 

8.3. Přednáška pracovníků Policie ČR, pobočky Fryšták na téma Bezpečnost seniorů, diskuse s uživateli 

17.3. Přednáška pracovníků Policie ČR, pobočky Fryšták na téma Bezpečnost seniorů, diskuse s uživateli 

23.3. Přednáška p.Kolaja – Cizí země: Mexiko, videoprojekce 

25.3. Přednáška pracovníků Policie ČR, pobočky Fryšták na téma Bezpečnost seniorů, diskuse s uživateli 

29.3. Schůze Výboru seniorů 

DUBEN 

6.4. Vystoupení dětí ze souboru Laštověnka 

13.4. Schůze Výboru seniorů 

18.4. Přednáška o vlivu tibetské medicíny 

19.4. Rukodělný jarmark v ZŠ Veselá – výlet uživatelů 

20.4. Velikonoční výstavka ručních prací 

21.4. Velikonoční společenství růžence, vedou děti z DIS Fryšták, Hra na kytaru a zpívání písniček na všech jídelnách i na pokojích imobilních uživatel 

27.4. Vystoupení dětí z Dětského domova Lazy, předání sponzorského daru seniorům do fondu seniorů za sběr železného odpadu 

KVĚTEN 

3.5. Schůze Výboru seniorů 

4.5. Beseda s Ing. Pavlem Jajtnerem na téma: VELVYSLANCEM V MAROKU, VÍDNI A U DVOU PAPEŽŮ. Po besedě se uskutečnila autogramiáda knihy: Zajisté, Excelence 

8.5. Vystoupení smíšeného pěveckého souboru Radost k svátku matek 

18.5. Autobusový zájezd do Bystřice pod Hostýnem 

26.5. Vystoupení našich uživatelek z tanečního kroužku s pásmem Duhová víla na Bambiriádě 2011 na Náměstí Míru ve Zlíně 

26.5. Výchova mládeže u firmy Baťa – diskuse klientů, přednáška p.Hruška a p.Gažda 

27.5. Vystoupení dětí ze ZŠ Lukov, pásmo básniček, písniček 

31.5. Kácení máje, opékání špekáčků, pivo. Vystoupení dechového souboru pod vedením p.Mikla 

ČERVEN 

6.6. Pěvecké vystoupení Volného divadla zrakově postižených zpěvaček – souboru Verva v rámci akce „Dnů umění nevidomých na Moravě 2011“, který probíhá ve Zlínském kraji ve dnech 17. 5. – 11. 9. 2011 

7.6. Schůze Výboru seniorů 

8.6. Beseda se starostou a místostarostou obce Lukov 

16.6. Turnaj v pétanque v Domově pro seniory Burešov 

22.6. Autobusový zájezd na sv.Hostýn 

4x týdně se schází kroužek kuželkářů na zahradě DS 

ČERVENEC 

12.7. Schůze Výboru seniorů 

4x týdně se schází kroužek kuželkářů na zahradě DS 

V letních měsících jsou akce zaměřeny spíše na vyjížďky na vozíku s imobilními klienty v okolí domova, po Lukově. Samotní klienti upřednostňují procházky v okolí, v přírodě, posezení na lavičkách v Lukově. 

SRPEN 

1.8. Schůze Výboru seniorů 

30.8. Schůze Výboru seniorů 

4x týdně se schází kroužek kuželkářů na zahradě DS 

ZÁŘÍ 

13.9. Hudební vystoupení manželů z Olomouce 

17.9. Den bez bariér na hradě Lukov – výjezd našich seniorů až ke hradu, prohlídka hradních prostor, účast na divadelním vystoupení 

27.9. Turnaj kuželkářů v DS Burešov – účast našich seniorů na této akci 

ŘÍJEN 

4.10. Schůze Výboru seniorů 

11.10. Den otevřených dveří – v rámci Týdne sociálních služeb – program: výstavka ručních prací, ochutnávka studené kuchyně, ukázka kronik a videoprezentace našeho domova, poskytování info zájemcům, prohlídky DS (pozvánky a letáky o DS Lukov byly zaslány obcím Vlčková, Hvozdná, Březová, Držková, Kašava, Slušovice, Vizovice, Veselá, Trnava, Podkopná Lhota, na KÚ Zlín a do ostatních DS v okolí) 

19.10. Přednáška pracovníků Policie ČR, pobočky Fryšták na téma Bezpečnost seniorů, diskuse s uživateli 

25.10. Hudební vystoupení manželů z Olomouce 

26.10. Vycházka na hřbitov v Lukově, uctění památky zesnulých, úprava hrobu našeho domova 

31.10. Účast v ZŠ Veselá na dýňových slavnostech 

31.10. Schůze Výboru seniorů 

LISTOPAD 

2.11. Vycházka na hřbitov v Lukově, uctění památky zesnulých, úprava hrobu našeho domova 

2.11. Schůzka kroužku lidových vypravěčů – vedou sami uživatelé 

2.11. Výlet do Zlína na Lesní hřbitov, uctění památky zesnulých 

3.11. V rámci týdne dobrovolnictví beseda na téma Canisterapie – souhra člověka a psa – vedou dobrovolníci ze Samari 

23.11. Adventní výstavka ručních prací uživatelů 

28.11. Ukázka vánočního stolování – předváděcí akce Hotelové školy Zlín, zdobení perníčků 

29.11. Barvy života v Luhačovicích 

PROSINEC 

6.12. Návštěva z MÚ Vizovice, Otrokovice, předání vánočních balíčků svým bývalým spoluobčanům 

9.12. Návštěva z MÚ Slušovice, předání vánočních balíčků svým bývalým spoluobčanům 

12.12. Výbor seniorů 

20.12. Návštěva z OÚ Hvozdná, předání vánočních balíčků svým bývalým spoluobčanům 

27.12. Vystoupení skautů z Lukova 

28.12. Beseda se zástupci Obce Lukov – panem starostou a místostarostou, předání vánočních balíčků svým bývalým spoluobčanům 

29.12. Posezení u cimbálu, beseda se senátorkou PaedDr.Alenou Gajdůškovou 

Skip to content