1. Domů
  2.  → 
  3. Akce
  4.  → 
  5. Proběhlé akce
  6.  → 2012

2012

24. července 2012 | Proběhlé akce

 Přehled akcí za rok 2012, 

pořádaných pro uživatele DS Lukov 

(mimo pravidelný týdenní harmonogram) 

I. pololetí 

8. ledna vystoupení pěveckého souboru Radost 

25. ledna oslava jubilantů, kapela p. Mikla 

13. února pěvecké vystoupení Spolku žen Tlumačov 

22. února prezentace a beseda Všeobecné zdravotní pojišťovny ze Zlína, téma „Zdravý život“ 

21. března vystoupení folklórního dětského souboru Laštověnka 

4. dubna velikonoční výstavka ručních prací Domova pro seniory Lukov, p.o. 

10. dubna „Zpívánky se Zdenkou“, hudební odpoledne 

14. dubna odpolední koncert s hudbou staré Anglie a Rakousko-uherského mocnářství 

25. dubna hudební odpoledne s kapelou p. Mikla 

2. května stavění májky na zahradě domova 

6. květ na „Skříňka s líčidly“ – operetní vystoupení z Opavy 

12. května hudební odpoledne se žáky ZUŠ pod vedením p. Přívary 

13. května vystoupení pěveckého souboru Radost 

16. května výlet seniorů na Sv. Hostýn 

17. května „Zpívánky se Zdenkou“, hudební odpoledne 

30. května výlet do ZOO Lešná 

31. května kácení májky na zahradě domova, opékání špekáčků, diskotéka 

6. června vystoupení žáků ZŠ Lukov, divadelní vystoupení 

8. června společenské otevření nové klubovny 

18. června výlet do ZOO Lešná 

20. června hudební odpoledne s lidovými a trampskými písničkami, vystoupení nevidomých a slabozrakých muzikantů 

II. pololetí 

11. července výlet do ZOO Lešná 

18. července oslava jubilantů za I.pololetí, hraje kapela pana Mikla 

1. srpna beseda s hejtmanem Zlínského kraje v DS 

13. srpna vystoupení zahraničních studentů ve spolupráci se SAMARI, o.s. 

16. srpna výlet do ZOO Lešná 

30. srpna výlet do ZOO Lešná 

5. září účast na turnaji v kuželkách v Luhačovicích 

17. září účast na akci „Skládanka pro seniory“ ve Zlíně (6+2) 

10. října Den otevřených dveří DS Lukov (Týden sociálních služeb)výstavka ručních prací, posezení u kávy a zákusku ve spol. místnosti, prohlídka domova 

17. října hudební odpoledne s kapelou pana Mikla 

25. října společná návštěva místního hřbitova při příležitosti Památky zesnulých 

1. listopadu návštěva Lesního hřbitova ve Zlíně 

23. listopadu vystoupení tanečnic s ukázkami břišních tanců 

28. listopadu prodejní výstavka ručních prací 

29. listopadu účast na „Barvách života“ v Luhačovicích 

5. prosince vystoupení dětí ze ZŠ Lukov 

7. prosince vystoupení mažoretek z Fryštáku 

8. prosince vánoční koncert souboru Kašava 

10. prosince společné pečení perníčků 

12. prosince vystoupení souboru Laštověnka 

17. prosince vystoupení dětí ze ZŠ Hvozdná 

19. prosince posezení u vánočního stromečku, společné zpívání koled, vyprávění vánočních příběhů 

27. prosince Vystoupení skautů z Lukova 

beseda s paní senátorkou PaedDr.Alenou Gajdůškovou, hudební vystoupení 

29. prosince koncert smíšeného pěveckého souboru Radost 

Skip to content