1. Domů
  2.  → 
  3. Projekty
  4.  → Aktivně i ve stáří v DS Lukov

Aktivně i ve stáří v DS Lukov

6. října 2020 | Projekty

Název projektu: Aktivně i ve stáří v DS Lukov
Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015327
Doba realizace projektu: 1. dubna 2020 – 31. března 2022

Hlavním cílem projektu je vytvořit a zavést v organizaci nová udržitelná řešení v péči o klienty, která

nejsou doposud v organizaci využívána a která přispějí ke zvýšení vzájemné důvěry a pocitu bezpečí mezi pracovníky v přímé péči (PSS a SP) a našimi uživateli (z obou sociálních služeb). Projekt bude mít vliv na rozvoj kvality sociálních služeb poskytovaných v naší organizaci.

Dílčí cíle projektu:

– zlepšení nutriční péče o klienty domova se zvláštním režimem

– zvýšení vlastní aktivity klientů za účelem fyzického posílení klientů, kteří budou nápomocnější pracovníkům v přímé péči

– zlepšení psychické aktivity a kondice klientů za účelem dosažení vyšší úrovně zklidnění a navození pocitu důvěry, čímž budou více důvěřovat pracovníkům v přímé péči

– zvýšení kvalifikace pracovníků v přímé péči

V současné době probíhají v rámci realizace projektu plánovaná setkání s metodiky, probíhají výběrová řízení na zahradní trenažery a dodavatele akreditovaného vzdělávání.

Projekt je financován z EU (resp. z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost). Více informací lze nalézt na www.esfcr.cz.

Skip to content