Postup podání žádosti

1. Zájemce o umístění nejprve musí vyplnit formulář Žádost o poskytnutí sociální služby a dále si zajistit od svého obvodního lékaře lékařský posudek. Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby si můžete vyzvednout v našem zařízení (v přízemí v info boxech nebo u soc.pracovnic), nebo si jej stáhne z internetových stránek (viz.tiskopis žádosti).  
 
Žadatelem je osoba.. - viz cílová skupina (v hlavní nabídce). 
 
2. Formulář Žádost o poskytnutí sociální služby vyplní sám zájemce, posudek lékaře si zajistěte u svého ošetřujícího lékaře. K těmto dokumentům je vhodné (není podmínkou) připojit kopii oznámení o přiznaném příspěvku na péči (pokud ho má zájemce přiznaný).   
 
3. Zájemce může žádost podat osobně přímo v našem zařízení (doporučujeme si domluvit osobní schůzku předem telefonicky s pí.Mikulkovou), nebo zaslat poštou na adresu našeho domova.    
 
4. Kompletní žádost bude posouzena.  
 
5. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti dostane zájemce/žadatel Oznámení o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů o umístění do domova.  
 
6. Kladně posouzená žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o umístění do domova. 
 
7. Sociální pracovnice postupně provede sociální šetření (v místě bydliště, v nemocnici, případně jiném zařízení). Zjišťuje, zda zájemce/žadatel potřebuje soc.službu, důvody nástupu, v čem potřebuje podporu a pomoc. (Před soc.šetřením Vás budeme předem telefonicky kontaktovat). Žadatelé jsou bodově hodnoceni dle stanovených kritérií, které zohledňují žadatelovu potřebnost umístění.

  •  

8. Ze seznamu žadatelů se v případě, že je v DS volné místo, postupně oslovují (telefonicky) žadatelé pro přijetí do DS. (Před přijetím do DS je nutné doložit aktuální posudek lékaře).

  •  

9. S žadatelem je sepsána před nástupem do DS Smlouva o poskytnutí sociální služby.  (Na návrh Smlouvy o poskytnutí sociální služby se můžete podívat v příloze v sekci Co nabízíme). 
 
  
 
 
V případě zájmu je možné si DS prohlédnout osobně nebo v doprovodu rodinného příslušníka, kdy průvodcem bude sociální pracovnice na příjmu žádostí do domova, či další sociální pracovnice, která odpoví i na Vaše případné dotazy (doporučujeme Vám předem se telefonicky domluvit na návštěvě, eventuelně prohlídce domova s pracovnicí na příjmu žádostí).
 

PřílohaSize
Seznam doporucenych veci .pdf306.37 KB

Jdi na začátek