Postup podání žádosti

1. Zájemce o umístění nejprve musí vyplnit formulář Žádost o poskytnutí sociální služby, před sepsáním smlouvy je třeba doložit  (od svého obvodního lékaře) posudek. Formulář žádosti o poskytnutí sociální služby si můžete vyzvednout v našem zařízení (v přízemí v info boxech nebo u soc.pracovnic), nebo si jej stáhne z internetových stránek (viz.tiskopis žádosti).  
 
Žadatelem je osoba.. - viz cílová skupina (v hlavní nabídce). 
 
2. Formulář Žádost o poskytnutí sociální služby vyplní sám zájemce, posudek lékaře si zajistěte u svého ošetřujícího lékaře. K těmto dokumentům je vhodné (není podmínkou) připojit kopii oznámení o přiznaném příspěvku na péči (pokud ho má zájemce přiznaný).   
 
3. Zájemce může žádost podat osobně přímo v našem zařízení (doporučujeme si domluvit osobní schůzku předem telefonicky s pí.Mikulkovou), nebo zaslat poštou na adresu našeho domova.    
 
4. Bude provedeno sociální šetření (v místě bydliště, v nemocnici, příp.v jiném zařízení). Zjišťuje se, zda zájemce/žadatel potřebuje soc.službu, důvody umístění, v čem potřebuje pomoc a podporu. Před soc.šetření Vás budeme telefonicky kontaktovat. Žadatelé jsou bodově hodnoceni dle stanovených kriterií, které zohledňují žadatelovu potřebnost umístění. Žádost bude posouzena.  
 
5. Ve lhůtě do 30 dnů od podání žádosti dostane zájemce/žadatel Oznámení o zařazení či nezařazení do seznamu žadatelů o umístění do domova.  
 
6. Kladně posouzená žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o umístění do domova. 
 

  •  

7. Ze seznamu žadatelů se v případě, že je v DS volné místo, postupně oslovují (telefonicky) žadatelé pro přijetí do DS. (Před přijetím do DS je nutné doložit aktuální posudek lékaře).

  •  

8. S žadatelem je sepsána před nástupem do DS Smlouva o poskytnutí sociální služby.  (Na návrh Smlouvy o poskytnutí sociální služby se můžete podívat v příloze v sekci Co nabízíme). 
 
  
 
 
V případě zájmu je možné si DS prohlédnout osobně nebo v doprovodu rodinného příslušníka, kdy průvodcem bude sociální pracovnice na příjmu žádostí do domova, či další sociální pracovnice, která odpoví i na Vaše případné dotazy (doporučujeme Vám předem se telefonicky domluvit na návštěvě, eventuelně prohlídce domova s pracovnicí na příjmu žádostí).
 

PřílohaSize
Seznam věcí potřebných při přijetí do DS.pdf480.19 KB

Jdi na začátek